Project

Combating Exclusion

Urbanization is one of the international megatrends. Urbanization often coincides with exclusion of groups, sometimes leading to poverty and violence. This exploration will search for the role ofthe green  to prevent exclusion. A number of ideal types of the use of green will be described and illustrated by examples from several pats of the world. This exploratory  study will result in a proposal for follow-up research

Urbanisatie is één van de internationale megatrends. Urbanisatie gaat vaak samen met uitsluiting van groepen, soms leidend tot armoede en geweld. Deze verkenning zoekt naar de rol van het groen om uitsluitingsprocessen tegen te gaan. Hiervoor worden een aantal ideaaltypische vormen onderscheiden die worden geillustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende delen van de wereld. Deze verkenning mondt uit in een voorstel voor vervolgonderzoek.

Publicaties