Project

Combikip

In opvolging van een motie van TK wordt getracht een markt te maken voor een combi-kip.

Doelstelling

Combikip heeft tot doel het ontwikkelen van een werkwijze en een markt voor het opkweken en verwerken van combikippen en dan met name de haantjes van legrassen.

Plan van aanpak

Getracht wordt met marktpartijen een keten op te bouwen, waarin de broertjes van leghennen opgefokt en vermarkt kunnen worden. Inmiddels zijn haantjes op verschillende leeftijden geslacht en aan koks aangeboden. De bevindingen gedurende de opfok en van de koks (is dit een kansrijk product) worden gebruikt voor volgende onderdelen van het traject. Ook moeten nieuwe ketenpartners worden gevonden.

Beoogde resultaten

Het project moet medio 2014 leiden tot een plan van aanpak voor de uitrol van de combikip.