Project

Combineren van bioassays en analytiek voor snelle screening en risicogebaseerd monitoren

Het snel achterhalen van de oorzaak van een vergiftiging, zoals die bijvoorbeeld in een stal met runderen, kippen en varkens kunnen optreden, is een belangrijke eerste stap om verdere verspreiding in de keten en mogelijke toekomstige vergiftigingen te voorkomen.

Er zijn meer dan 1000 acuut giftige stoffen bekend. Het doel van dit project is het opzetten van een snelle in vitro cel gebaseerde test die de toxiciteit kan aantonen en kan helpen bij de bronopsporing indien er zich een intoxicatie in de stal heeft voorgedaan. Na het verkrijgen van het resultaat uit de cel gebaseerde test zal de daadwerkelijke identificatie van de giftige component(en) plaatsvinden met daarvoor geschikte analytische technieken.

Daarnaast wordt op basis van een specifieke case waarvoor al een bioassay beschikbaar is, gewerkt aan een snelle identificatiestrategie voor de toxische stof die het effect heeft veroorzaakt. Dit project draagt bij aan de kennisontwikkeling voor het snel opsporen en identificeren van nieuwe risicos.

Publicaties