Project

Communicatie Biobased Economy

Het thema Biobased economy staat midden in de belangstelling van politiek, bedrijfsleven en media. Binnen het topsectorenbeleid is het thema Biobased Economy een dwarsdoorsnijdend thema geworden met verbindingen naar meerdere topsectoren.

Het doel van dit project is om zowel beleidsmedewerkers als spelers uit de sector en de agrifood industrie en chemie overzichtelijke en actuele informatie aan te bieden over zaken die de biobased economy aangaan.

Beoogd resultaat

Beleidsmedewerkers kunnen de gestructureerd aangeboden informatie benuttenbenut als achtergrondinformatie. Deze informatie is zowel op de website beschikbaar als in papeiren rapportages en boekjes, die uit te delen zijn bij bijeenkomsten of aan andere geinteresseerden.

Werkwijze

Sinds 2008 is  veel in gang gezet om de vele vragen over de grote lijnen maar ook de details van de biobased economy te kunnen beantwoorden. Een website is ontworpen en informatie folders zijn geschreven.

In 2011 zijn nieuwe informatiefolders geschreven en bestaande folders geupdate. De serie Groene Grondstoffen boekjes is verder uitgebreid.

Daarnaast zijn lunchlezingen en presentaties gegeven door medewerkers van het ministerie of andere geinteresseerden voor mensen werkzaam binnen de biobased economy.

Publicaties


Overige publicaties