Project

Communicatie en implementatie

Het Regieteam Modellen (RTM) heeft als opdracht om in de looptijd van het project de modelleninfrastructuur van Wageningen Research structureel op een kwalitatief hoger niveau te brengen. De werkzaamheden zijn in zes taken onderverdeeld. Taak zes richt zich op de implementatie van alle verbeteringen en de interne en externe communicatie daarover.

Kennisinfrastructuur kwetsbaar

In een 'dunijs-analyse' is gebleken dat de kennisinfrastructuur van Wageningen Research op sommige expertisevelden kwetsbaar is ('door het ijs dreigt te zakken') Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is het structureel op een kwalitatief hoger niveau brengen van de modelleninfrastructuur van Wageningen Research. Daartoe is het Regieteam Modellen (RTM) in 2018 in het leven geroepen. De werkzaamheden van het RTM zijn in zes taken onderverdeeld. Taak zes richt zich op de implementatie van alle verbeteringen en de interne en externe communicatie daarover. De beoogde resultaten zijn: een goed functionerend RTM dat regelmatig overleg voert, een systeem om de implementatie van de verbeteringen te monitoren, een benchmark om te bepalen of de verbeteringen tot het noodzakelijke of gewenste kwaliteitsniveau leiden, en een communicatie die zorgt dat alle betrokkenen de vernieuwingen kennen en er toegang toe hebben.

Publicaties