Project

Communicatie praktijknetwerken via verantwoorde veehouderij

Binnen de (EZ-DR) praktijknetwerken regeling kunnen netwerken van landbouwers en andere partijen subsidie aanvragen voor hun activiteiten. Een onderdeel van deze regeling is dat netwerken communiceren over hun activiteiten en daarmee de kennis delen met een grotere groep geïnteresseerden. Bij de uitvoering blijkt echter dat netwerken niet vanzelfsprekend prioriteit leggen bij het extern communiceren over hun activiteiten en resultaten. Ondanks dat bekend is dat netwerken die dit actief doen sneller hun doel realiseren blijkt een ondersteunende structuur nodig te zijn. Andere mogelijkheden en oplossingen komen hiermee sneller in beeld, omdat communicatie leidt tot nieuwe verbindingen, nieuwe kennis en een meer heterogeen netwerk. Kortom, er is meer rendement van de verleende subsidie.


Faciliteren van Praktijknetwerken in de landbouw bij hun communicatie over ervaringen en resultaten.

Door inzet van communicatie professionals, de websites www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl en www.verantwoordeveehouderij.nl en door het uitbrengen van 2 wekelijkse attentiemail verantwoorde veehouderij en 4 maal per jaar de nieuwsbrief praktijknetwerken in de landbouw

Publicaties