Project

Compliance made easy

Farm Digital bouwt aan eenmalige invoer en eenvoudig delen van certificeringsdata, via datastandaardisering en de ontwikkeling en implementatie van een onafhankelijk digitaal platform AgriPlace.

"Compliance made easy" wordt uitgevoerd als onderdeel van het "Farm Digital Project".

Een agrarisch ondernemer is een steeds groter deel van zijn tijd bezig met het registreren en beschikbaar stellen van allerhande data. De overheid, certificeerders, de bank, de klant, retail en de consument willen meer inzicht in de duurzaamheid en veiligheid van voedsel. Deze agri-data staan voor een groot deel nog op papier, zitten in verschillende systemen en zijn moeilijk uitwisselbaar. Digitalisatie van agrarische bedrijfsdata is daarom een belangrijk agendapunt. Met Farm Digital spelen wij in op deze ontwikkelingen. Farm Digital is een actieonderzoek dat bouwt aan eenmalige invoer en eenvoudig delen van certificeringsdata, via datastandaardisering en de ontwikkeling en implementatie van een onafhankelijk digitaal platform.

Voor voedselveiligheid, duurzaamheid en transparantie

Farm Digital is een publiek-private samenwerking binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrifood streven naar duurzame en transparante agrarische ketens om voedselveiligheid en duurzaamheid te borgen. Farm Digital draagt hieraan bij via de ontwikkeling en het in de markt zetten van een online infrastructuur voor universele informatie-uitwisseling van certificeringsdata. Binnen Farm Digital werken standaardiseringsorganisaties, certificeerders, bedrijfsleven en wetenschap samen onder regie van LEI Wageningen UR.

Voor meer informatie, zie www.farmdigital.nl