Project

Concretisering acties Implementatie POSH OSPAR

In dit project worden actieplannen ontwikkeld voor het beschermen van OSPAR soorten en habitats.

OSPAR heeft een aantal aanbevelingen opgesteld voor het behoud van soorten en habitats, met daaraan gekoppeld concrete acties. De OSPAR werkgroep ICG-POSH heeft een lijst van deze acties gemaakt. Deelnemende landen hebben aangegeven of ze trekker zijn van een actie, deelnemer of niet meedoen. Wageningen Marine Research is gevraagd om voor de acties waarin Nederland ge├»nteresseerd is een uitwerking op te stellen in de vorm van een actieplan, waarin is aangegeven wat het probleem is, hoe het probleem opgelost kan worden, welke kennis daarvoor nodig is, en welke specialisten, en hoe Nederland daar praktisch aan kan bijdragen. Deze actieplannen en mogelijke bijdragen worden in een Engelstalig rapport samengebracht.  

Publicaties