Project

Condensvorming op diffuus glas

Diffuus glas wordt sinds kort met succes toegepast in de glastuinbouw. Condens op dit soort glas leidt tot meer lichttransmissie, dat benut kan worden bij schaars licht in de winter, en ’s ochtends en ’s avonds. Zo blijkt uit onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw.

Doelstelling

Het doel van dit project is  om vast te stellen wat het effect van condens is op verschillende typen diffuus glas in vergelijking met dat op standaard tuinbouwglas. Daarnaast zal de invloed van anti-reflectiecoatings (hydrofiele en hydrofobe) op de lichttransmissie vergeleken worden.

Werkwijze

Er worden verschillende vergelijkende metingen uitgevoerd.

  • Verschil vaststellen in lichttransmissie tussen helder glas en verschillende typen diffuus glas in droge toestand. Dit bepaalt de uitgangspositie voor de verdere metingen
  • Effect vaststellen van condens aan de kant van de lichtbron (buitenkant kas) in vergelijking met condens aan de tegenovergestelde kant van het glas (binnenkant)
  • Meten van verschillende mate van condens: weinig condens in druppelvorm op het glas en veel condens in de vorm van een waterfilm op het glas. Is de hoeveelheid condens van belang voor de lichttransmissie?
  • Metingen van lichttransmissie bij verschillende typen diffuus glas. Is het proces waarbij glas diffuus wordt gemaakt van invloed op de (mate van) condensvorming en dus lichttransmissie?
  • Metingen van lichttransmissie wanneer de ‘gestructureerde’ kant van het glas aan de buiten- of binnenkant ligt ten opzichte van de lichtbron
  • Meten van de invloed van anti-reflectie (AR)coating met condens erop op de lichttransmissie. In hoeverre draagt het voorkomen van condens bij aan de verhoging van de lichttransmissie?
  • Meten van het invloed van de type AR coating (hydrofobe, hydrofiele) op de lichttransmissie
  • Meten van de hoeveelheid condens op een helder of diffuus kasdek bij verschillende buitenklimaten

Resultaten

Condensvorming heeft een gunstig effect op gewasteelt onder diffuus glas.  

Vervolgonderzoek is nodig naar de invloed van (natuurlijk gevormd) condens wanneer structuurzijde naar binnen of juist naar buiten is gericht. En onderzoek naar structuren en/of coatings die de vorming van een waterfilm bevorderen.

De resultaten zijn verschenen in een rapport, dat aanbevelingen voor het gebruik van glas voor de tuinder bevat.