Project

Connect4Action

Uit de recente literatuur blijkt dat 70 tot 80% van alle productinnovaties in de voeding mislukken. Dit is niet alleen kapitaalvernietiging maar ook een gemiste kans om met nieuwe producten in te spelen op maatschappelijke veranderingen, zoals gezondheid of duurzaamheid. Verder heeft deze lage ROI een negatief effect op de concurrentiekracht van de Europese voedingsindustrie.

Het succes van innovaties hangt af van de consument en zijn acceptatie van het nieuwe product. De doelstelling van CONNECT4ACTION is het verbeteren van het innovatie proces door de wensen en voorkeuren van de consument als uitgangspunt te nemen in de productontwikkeling en het vercommercialiseren van voeding. Om dit te bereiken moet de communicatie over de consument tussen consumenten onderzoekers, voedingstechnologen en andere sleutelpartijen worden verbeterd, met als doel de kans van slagen van innovaties te vergroten. Het opzetten van een on-line CONNECT4ACTION community (with social media tools as C4Awebsite, wikipedia achtige interactive sharing pionts, linkedin groups, on-line questionnaires en twitter) vormt daarbij een belangrijke pijler om wensen en ideeën om te zetten in concrete trainingen op Universiteiten en pilots met praktische toolbox voor R&D afdelingen bij de levensmiddelen industrie. Deze trainingen en pilots vormen de strategische implementatie voor voedingstechnologen in de levensmiddelenindustrie en studenten (credits/piont for business courses or postgraduate programme) om consumenten wensen in productonwikkelingsprocessen vergroten. 

Publicaties