Project

Consumentgebaseerde verdienmodellen

De Nederlandse land- en tuinbouw functioneert onder invloed van allerlei krachten, die tegelijkertijd kansen en bedreigingen zijn voor een duurzame ontwikkeling. Daarbij opereert de sector in een samenleving die bovenwettelijke eisen stelt alvorens een licence to operate te verstrekken. De maatschappelijk eisen aan de sector komen tot uiting in een veelheid van issues: dierenwelzijn, gewasbescherming, megastallen, humane gezondheid, antibiotica; klimaatverandering en milieuvervuiling. Kortom, de agro&food sector opereert in een omgeving die extra eisen stelt. De wens is om deze ontwikkeling zodanig in te vullen dat de Nederlandse agro&food sector in 2020 in een positie van duurzaam concurrentievoordeel zit.

In het promotieonderzoek van Onwezen zijn 3 studies uitgevoerd die laten zien dat trots en schuldgevoelens je milieuvriendelijker maken. Er is een paper geschreven van deze studies en deze is gesubmit bij Journal of Environmental Psychology. In een tweede deelonderzoek is een theoretisch kader geformuleerd en gebruikt om maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, te meten en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering beïnvloeden. Het derde deelonderzoek heeft voortgang geboekt in de inzichten rondom communicatie van duurzaamheid richting consument.

In het Europese project Food4Me zijn de resultaten van 2012 (de negen arche types van business modellen voor personalised nutrition) gebruikt om business model concepten aan consumenten ter beoordeling voor te leggen. Vragenlijst en stimulusmateriaal zijn kwalitatief gepretest bij onderzoeksbureau GfK, waarna ze zijn aangepast. Op dit moment loopt de kwantitatieve pretest onder 200 respondenten in NL en UK. In oktober gaat de grote dataverzameling van start in 8 verschillende Europese landen, te weten Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Spanje, Griekenland, Duitsland en Noorwegen, onder een steekproef van 1000 consumenten per land. Tevens is een artikel op basis van vooronderzoek conditioneel geaccepteerd bij een wetenschappelijktijdschrift (Public Health Genomics)

De Connect4Action Stakeholder forum is ontwikkeld (http://www.connect4action.eu/extranet-access?view=registration ) en LinkedIn group van Connenct4Action is gestart. Beide communities zorgen voor de stakeholder engagement en zijn verder uitgewerkt en uitgebreid met nieuwe leden uit de voedingtechnolgieonderzoek, consumenten onderzoek en andere relevante partijen. Vervolgens is er een communicatie strategie ontwikkeld om de communicatie op basis van de resultaten van het onderzoek te stimuleren. Op basis van de resultaten uit het literatuuronderzoek, delphi methode en het ontwikkelde framework zijn statements en discussie punten geformuleerd en binnen de twee groepen ter discussie gesteld. Aan de community en LinkedIn groep zijn deze statement en discussiepunten voorgelegd. Dit leverde een interactie op tussen de doelgroep en onderzoekers. De ervaringen worden verwerkt in de diverse rapportages als een beknopte review van de resultaten.

In het Europese project Food4Me zijn de resultaten van 2012 (de negen arche types van business modellen voor personalised nutrition) gebruikt om business model concepten aan consumenten ter beoordeling voor te leggen. Vragenlijst en stimulusmateriaal zijn kwalitatief gepretest bij onderzoeksbureau GfK, waarna ze zijn aangepast. Op dit moment loopt de kwantitatieve pretest onder 200 respondenten in NL en UK. In oktober gaat de grote dataverzameling van start in 8 verschillende Europese landen, te weten Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Spanje, Griekenland, Duitsland en Noorwegen, onder een steekproef van 1000 consumenten per land. Tevens is een artikel op basis van vooronderzoek conditioneel geaccepteerd bij een wetenschappelijk tijdschrift (Public Health Genomics)

Publicaties


In het promotieonderzoek van Onwezen zijn 3 studies uitgevoerd die laten zien dat trots en schuldgevoelens je milieuvriendelijker maken. Er is een paper geschreven van deze studies en deze is gesubmit bij Journal of Environmental Psychology. In een tweede deelonderzoek is een theoretisch kader geformuleerd en gebruikt om maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector te definiëren, te meten en aangrijpingspunten te identificeren die de waardering beïnvloeden. Het derde deelonderzoek heeft voortgang geboekt in de inzichten rondom communicatie van duurzaamheid richting consument.

In het Europese project Food4Me zijn de resultaten van 2012 (de negen arche types van business modellen voor personalised nutrition) gebruikt om business model concepten aan consumenten ter beoordeling voor te leggen. Vragenlijst en stimulusmateriaal zijn kwalitatief gepretest bij onderzoeksbureau GfK, waarna ze zijn aangepast. Op dit moment loopt de kwantitatieve pretest onder 200 respondenten in NL en UK. In oktober gaat de grote dataverzameling van start in 8 verschillende Europese landen, te weten Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Spanje, Griekenland, Duitsland en Noorwegen, onder een steekproef van 1000 consumenten per land. Tevens is een artikel op basis van vooronderzoek conditioneel geaccepteerd bij een wetenschappelijktijdschrift (Public Health Genomics)

 

De Connect4Action Stakeholder forum is ontwikkeld (http://www.connect4action.eu/extranet-access?view=registration ) en LinkedIn group van Connenct4Action is gestart. Beide communities zorgen voor de stakeholder engagement en zijn verder uitgewerkt en uitgebreid met nieuwe leden uit de voedingtechnolgieonderzoek, consumenten onderzoek en andere relevante partijen. Vervolgens is er een communicatie strategie ontwikkeld om de communicatie op basis van de resultaten van het onderzoek te stimuleren. Op basis van de resultaten uit het literatuuronderzoek, delphi methode en het ontwikkelde framework zijn statements en discussie punten geformuleerd en binnen de twee groepen ter discussie gesteld. Aan de community en LinkedIn groep zijn deze statement en discussiepunten voorgelegd. Dit leverde een interactie op tussen de doelgroep en onderzoekers. De ervaringen worden verwerkt in de diverse rapportages als een beknopte review van de resultaten.

In het Europese project Food4Me zijn de resultaten van 2012 (de negen arche types van business modellen voor personalised nutrition) gebruikt om business model concepten aan consumenten ter beoordeling voor te leggen. Vragenlijst en stimulusmateriaal zijn kwalitatief gepretest bij onderzoeksbureau GfK, waarna ze zijn aangepast. Op dit moment loopt de kwantitatieve pretest onder 200 respondenten in NL en UK. In oktober gaat de grote dataverzameling van start in 8 verschillende Europese landen, te weten Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Spanje, Griekenland, Duitsland en Noorwegen, onder een steekproef van 1000 consumenten per land. Tevens is een artikel op basis van vooronderzoek conditioneel geaccepteerd bij een wetenschappelijk

tijdschrift (Public Health Genomics)

 


Publicaties