Project

Coördinatie IPOP CAS

Complex Adaptive Systems (CAS) is een wetenschappelijke thema in het IPOP van Wageningen UR. De interdisciplinaire benadering van sociotechnische en sociaal-economische systemen als CAS met behulp van agent-based modellen is recent mogelijk geworden door de snelle IT-ontwikkeling. De CAS-benadering lijkt zich bij uitstek te lenen voor de complexe problemen op het domein van Wageningen UR.

De vragen waarmee het onderzoek geconfronteerd wordt en veel problemen die beleidsmakers op te lossen krijgen, vergen meer en meer een integrale benadering vanuit verschillende disciplines. In het bijzonder biedt een strikte bèta-benadering van de problemen in het domein van Wageningen UR vaak geen perspectief meer. Ook een strikt sociaalwetenschappelijke benadering, zonder de fysieke omgeving in acht te nemen, kan vaak geen soelaas bieden. De CAS-benadering biedt bij uitstek mogelijkheden om kennis uit verschillende disciplines te integreren, gezamenlijk te verdiepen en aan te wenden voor complexe vraagstukken waar bedrijfsleven en overheid mee worstelen.

Eén doel van het programma is het begrip van complexe adaptieve systemen (CAS) te vergroten en methoden voor onderzoek op dit gebied te ontwikkelen. Het tweede doel is het verbeteren van het ontwerp van socio-technische en sociaalecologische systemen, om deze systemen meer flexibel te maken en meer bestendig tegen exogene en endogene veranderingen, zoals ontwikkelingen in de publieke opinie over teeltmethoden en veranderende verhoudingen op de wereldmarkt. Hierbij wordt een benadering gevolgd, die verschillende systeemniveaus en de interacties tussen de niveaus in de analyse betrekt.

Het doel van dit project is de onderlinge afstemming van de activiteiten in het IPOP thema CAS en de gezamenlijke communicatie hierover. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarop de onderzoekers tussenresultaten en plannen presenteren en bespreken. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor onderzoekers buiten het programma, ook van andere instellingen dan Wageningen UR. Eind 2014 wordt een symposium georganiseerd om onderzoekers en beleidsmakers uit overheid en industrie samen te brengen.

Deliverables

- coordinatie van de projecten in het thema Complex Adaptive Systems

- communicatie over het thema

- symposium voor onderzoekers en beleidsmakers (eind 2014)

Publicaties