Project

Coordinatie Platform 2016

Europa wordt voor het onderzoek steeds belangrijker. Horizon 2020 (H2020) is significant programma qua omvang en impact. Een ERA-NET is een belangrijk beleidsinstrument binnen H2020. Het H2020 PLATFORM project, net als de voorganger gecoördineerd door DLO, geeft Nederland veel kennis en mogelijkheden voor het optimaal benutten van de mogelijkheden binnen H2020.

Dit project maakt expertinzet, nationale inbedding, en de leidende rol van Nederland mogelijk in het netwerk van Europese publiek-publieke partnerschappen op het gebied van bioeconomie.

PLATFORM is het instrument van bioeconomie ERA-Netten, JPIs en SCAR Werkgroepen. Het brengt P2P netwerken samen op het gebied van landbouw, veeteelt, bosbouw, aquacultuur, visserij, voedselverwerking, rurale ontwikkeling, klimaat, biodiversiteit, water, en biotechnologie. Via dit project wordt op strategisch en op praktisch niveau samen gewerkt. Er wordt informatie uitgewisseld, van elkaar geleerd en relevante ontwikkelingen die de ERA-Netwerken in de bio-economie aangaan worden bediscussieerd. De ervaringen en belangen van meer dan twintig ERA-Netten bij elkaar brengend,  neemt PLATFORM deel aan Europese fora en workshops. Het PLATFORM project zet ook sterk in op promotie en disseminatie, onder andere door het geven van overzicht van de ERA netwerken en hun activiteiten in de bio-economie.

Kijk voor meer informatie op de PLATFORM website.

Publicaties