Project

Coordinatie Thema Duurzame plantaardige ketens

Dit project is bedoeld om het programma BO-20-003 Duurzame Plantaardige ketens te coordineren.

Dit project behelst de coordinatie van het onderzoeksprogramma. Er is coordinatie nodig om te zorgen voor een goed verloop van het programma:

Publicaties