Coördinatie en communicatie Groene Veredeling

Project

Coördinatie en communicatie Groene Veredeling

Het programma behelst vijf onderzoeksprojecten: BioImpuls (aardappelveredelingsonderzoek voor de biologische en gangbare sector), Tripsresistentie in prei, Luisresistentie in paprika, Tolerantie tegen damping-off in spinazie en Ontwikkeling van resistentietoetsmethoden in appel tegen bloedluis.

De projecten lopen goed en onderzoekers en bedrijven zijn enthousiast. Het hoogtepunt op het gebied van communicatie en coördinatie in 2017 was de deelname aan de Plants Fascination Day op 18 mei in Den Haag, waar, in samenwerking met Plantum en de Onderzoeksschool EPS, de fascinatie van onderzoekers voor planten alsmede het plantenonderzoek in Nederland gepresenteerd werd voor pers, publiek en ambtenaren.

Tijdens de Biobeurs in Zwolle op 18 en 19 januari is het onderzoek gepresenteerd in een stand, die grotendeels gewijd was aan de aanpak en de resultaten die behaald zijn in BioImpuls. Het onderzoeksprogramma Groene Veredeling is ook gepresenteerd tijdens de Biovelddag in Lelystad op 21 juni. Ten behoeve van de communicatie zijn er in 2017 van alle projecten nieuwe brochures gemaakt. Deze zijn opvraagbaar bij de programmaleiders en ook bes beschikbaar via de website van het programma, te weten https://www.groeneveredeling.nl. In 2017 is er tevens een Engelstalige pagina toegevoegd aan de website, waarvoor de bestaande onderzoeksprojecten zijn vertaald. Coördinatie-activiteiten bestaan uit opvragen van werkplannen en jaarrapportages aan projectleiders, contacten met projectleiders over voortgang, bezoeken van bedrijven, doorspreken van nieuwe projectmogelijkheden met de sector en deelname aan project-overschrijdende congressen of bijeenkomsten.

Publicaties