Project

Coördinatie en onderwijs BO-20.010

Dit project richt zich op het coordineren en de communicatie van het onderzoek binnen het thema BO 20-010 verduurzaming visserij.

Deze middelen en thema’s zijn opgenomen in het beleidsondersteunend onderzoek BO 20-010 verduurzaming visserij. Rondom deze middelen is coördinatie en communicatie van cruciaal belang. Daarnaast heeft het ministerie van EZ de wens om de kennis die wordt vergaard in het BO thema verduurzaming visserij te verspreiden in het groene onderwijs.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is:

  • Coördineren van het onderzoek van thema BO 20-010 Verduurzaming Visserij
  • Utvoeren van het relatiebeheer van thema BO 20-010 Verduurzaming Visserij
  • Communiceren van het onderzoek naar het ministerie van EZ      
  • Stimuleren van het inbrengen van kennis uit het thema BO 20-010 Verduurzaming Visserij in het groene onderwijs

Beoogd resultaat

Elk afzonderlijk onderzoek levert een werkplan en een rapportage op die binnen dit project gecoördineerd worden. Op themaniveau worden de volgende producten opgeleverd worden: themabeschrijving, begroting, tabel met verwachte deliverables, 2 voortgangsrapportages, themarapportage, budget uitputting, tabel met deliverables en samenvattingen voor Kennis Online. En voor de kennisdoorstroming een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Werkwijze

De coördinatie van de verschillende onderzoeken vindt plaats door continue monitoring van de financiële projectresultaten. Afstemming van de inhoudelijke voortgang van de projecten gebeurt in gesprekken met de betrokken projectleiders. Het relatiebeheer krijgt vorm door regelmatig contact tussen contactpersonen van het Ministerie van EZ en de themaleider van Wageningen UR.