Project

Coördinatie, synergie en doorwerking

WOt Natuur en Milieu stuurt mede het kennisbasisonderzoek van de DLO aan. Het WOt NM/SKO onderzoek vindt plaats in het thema Planet Earth Management PEM (in 2015 voortzetting van KB14).

Het vaststellen, uitvoeren en evalueren van dit programma vraagt coördinatie, mede om optimale synergie tussen het onderbouwend onderzoek van WOt, overig WUR BO-onderzoek en overig SKO-onderzoek WUR te bereiken. Bovendien beoogt dit project de doorwerking van het onderzoek naar vakgenoten, het PBL, en het brede publiek te bevorderen. In het project is opgenomen de 3% reservering voor coördinatie/interactie (16 k).

Publicaties