Project

Coördinatie thema Agro-economie, markt en handel

Dit project regelt de coördinatie en communicatie van het BO-thema Economie en GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid).

Dit thema voorziet in de informatiebehoefte van de overheid omtrent de economische stand van zaken in diverse sectoren en inzicht in de mogelijke effecten van voorgenomen beleidsmaatregelen.

De basis bestaat uit economische concepten, data en beschrijvingen.

Publicaties