Project

Coördinatie thema Antibioticaproblematiek

Coördinatie omvat de coördinatietaken met betrekking tot het onderwerp Antibioticaproblematiek en een inhoudelijk/strategisch takenpakket.

Dit bestaat onder andere uit:

 • bijdragen aan tijdig en adequaat voldoen aan verplichtingen jaarcyclus LNV-programmering cf kwaliteitseisen;
 • kwaliteitscontrole uitgaande producten (conformiteit met LNV-protocol, beleidssamenvatting, passend binnen timing van het beleidstraject;
 • projectsleidersoverleg per thema;
 • voortgangsgesprekken domeinleider;
 • R&O domeintrekker;
 • efficiĆ«nt en effectief projectbeheer ondersteund door domeinsecretarissen;
 • BAPS, bijdragen aan voortgangsrapportages en jaarraportages, faciliteren van E-nieuwsberichten op Kennis Online, plannen van bijeenkomsten;
 • boegbeeld/gesprekspartner voor LNV op themaniveau;
 • samenhang identificeren en organiseren tussen projecten, thema's en andere kennisinstrumenten;
 • goede match tussen de beleidsagenda/SKIP van LNV, vraagarticulatie door LNV en geoffreerde projecten die toewerken naar de juiste beleidsondersteunende kennis;
 • keuze juiste projectleiders bij geoffreerde projecten.


Dit project betreft de coordinatie van de projecten die plaatsvinden binnen het thema antibioticaproblematiek.

Publicaties