Project

Coördinatie thema Diergezondheid en effect van veehouderij op volksgezondheid

Het thema Diergezondheid en Effect van Veehouderij op Volksgezondheid bevat een aantal projecten die het beleid omtrent diergezondheid en veiligheid van omwonenden ondersteunen. Het coördinatieproject is er op gericht deze projecten aan te sturen en de connectie met de opdrachtgever, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te onderhouden.

Het project coördinatie thema Diergezondheid en Effect van Veehouderij op Volksgezondheid is bedoeld om de projecten die op het gebied van diergezondheid en veiligheid en gezondheid van omwonenden lopen, te coördineren en aan te sturen. Het project levert als zodanig geen zelfstandige resultaten op.

Publicaties