Project

Coordinatie thema Plantgezondheid

Dit project betreft de coordinatie van onderzoekprojecten binnen het subthema Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (BO-20-002.01)


De toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en Europa is o.a. gebaseerd op milieucriteria. Met deze milieucriteria tracht men onaanvaardbare effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij normaal landbouwkundig gebruik te voorkomen. Binnen het onderzoeksprogramma worden methodieken en instrumenten (o.a. simulatiemodellen) onderzocht voor de beoordeling van blootstelling en effecten van gewasbeschermingsmiddelen op niet-doelwit organismen en de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en drinkwater.


Publicaties