Project

Coordinatie thema Voedselkwaliteit

De maatschappelijke opgave

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaat en ontwikkeling van landen in de wereld. Veilig en verantwoord produceren en consumeren van voedsel legt de basis voor een duurzame economie. Eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs met een geborgde voedselveiligheid, dat is de opgave.

Publicaties