Project

Coordination KB Metropolitan Solutions

De wereldbevolking verstedelijkt in hoog tempo. In 2050 woont naar verwachting 66% van de wereldbevolking in steden. Momenteel leeft al 72% van de Europeanen in stedelijk gebied. 

Steden worden steeds meer geconfronteerd met de uitdagingen van duurzame verstedelijking en kwaliteit van leven, uitdagingen waarbij ook hulpbronnen en voedselzekerheid spelen, evenals mobiliteit en logistiek, water en afvalbeheer, gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd kunnen steden als administratieve gebieden ook bijdragen aan de oplossing van de problematiek en het ontwikkelen van verbeteringen. Nieuwe metropolitan oplossingen zijn nodig. Het Metropolitan Solutions programma draagt daaraan bij door kennis te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de praktijk en deze gezamelijk te testen en toe te passen.

Publicaties