Project

Corona-effect: omzetverlies Kleinschalige kustvisserij

Doel van dit project is inzicht te krijgen in de gevolgen van de Corona crisis voor de omzetten van de kleinschalige kustvisserij, de binnenvisserij en de IJsselmeervisserij.

Te verwachten is dat als gevolg van het wegvallen van consumptie in restaurants, en een wegvallende of teruglopende export, de afzet en de opbrengstprijzen zijn gedaald, met een afname van de omzet als gevolg. Hierbij is de vraag: welke invloed heeft dit gehad op omzet bij vissers in de periode 16 maart 15 juni 2020 in vergelijking met diezelfde periode in de voorgaande twee jaren?

Doel van de vraag is inzicht te krijgen in de gevolgen van de Corona crisis voor de omzetten van:

  1. de kleinschalige kustvisserij, nader bepaald als: schepen kleiner dan 12m, geregistreerd in het vaartuigregister, die niet vallen onder de verplichting om te beschikken over een VMS-systeem: staand want, fuiken of schietfuiken, kreeftenvissers op de Oosterschelde (die op de Grevelingen vallen in de groep binnenvissers), kleinschalige sleepnetvissers (op wolhandkrab, tong etc.), handlijnvissers in de kustwateren.
  2. de binnenvisserij
  3. de IJsselmeervisserij.

Middels desktopstudie en het houden van interviews is onderzoek gedaan naar de hoogte van de omzetten van de betrokken ondernemingen en naar de prijsvorming van enkele vissoorten. De uitkomsten zijn verwerkt in een notitie.

De effecten van de Coronacrisis zijn niet eenduidig vast te stellen. Sommige ondernemingen hadden een lagere, andere een hogere omzet dan in de vergelijkingsperiode. 

Publicaties