Project

Crisissteun GMO groenten en fruit

In Nederland geeft de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 uitvoering aan de Europese steunregeling voor producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector. In het kader van die EU-steunregeling kan onder andere steun worden verleend aan de zogenaamde crisispreventie- en beheersmaatregelen, dit betreft het uit de markt nemen of groen/niet oogsten van bepaalde groenten- en fruitproducten.

In dit project worden de maximumbijstandsbedragen berekend voor het uit de markt nemen van reeds geoogste paprikas, broccoli, komkommers en aardbeien en van hectarevergoedingen voor het groen/niet oogsten van voornoemde producten en van tomaten, bloemkool, appelen en peren volgens de voorgeschreven rekenregels in de Verordening (EU) 2017/891. 

Publicaties