Project

Cross contaminatie en antibioticaresistentie

Wat is de (onbedoelde) blootstelling van varkens en pluimvee en hun omgeving aan antibiotica als gevolg van kruis-contaminatie. Daarbij wordt onder kruis-contaminatie verstaan het verschijnsel dat antibiotica gebruikt met een specifiek doel achterblijven in systemen (drinkwaterinstallaties) en nog langere tijd in het drinkwater meetbaar zijn en het dier dus wordt blootgesteld. Kruis-contaminatie is ook het verschijnsel dat antibiotica na toediening via mest of omgeving (stof) nog circuleren op het bedrijf en een dier en/of de omgeving onbedoeld wordt blootgesteld aan antibiotica.


Dit project bestudeert de kruis-contaminatie van antibiotica binnen de veehouderij. De huidige toepassing van antibiotica binnen de veehouderij gaat via het gebruik van top-dressings, water medicatie en/of het gebruik van pre-mixen. Uit de analyse van urine en mestmonsters is gebleken dat dieren die officieel niet zijn blootgesteld aan antibiotica toch sporen van antibiotica in urine en mest hebben. Daarom is het van belang om te bekijken of dieren door middel van kruis-contaminatie onbedoeld worden blootgesteld aan antibiotica. Deze kruis-contaminatie kan een gevolg zijn van eerder gebruik of achterblijven van antibiotica op vloer, water- en luchtzuiveringsinstallaties.

Om de onbedoelde blootstelling te meten zullen monsters water, mest en omgeving (zoals stof) worden onderzocht op antibiotica. De resultaten geven een indicatie over de onbedoelde blootstelling van dieren en hun omgeving aan antibiotica. Zo’n 20 varkens- en 20 pluimveebedrijven zullen worden bemonsterd.

De resultaten zullen bestaan uit een verzameling van meetgegevens en een gezamenlijk rapport NVWA/RIKILT.

Deliverables

  1. Analyseresultaten van de geanalyseerde monsters
  2. Gezamenlijk NVWA/RIKILT rapport

Publicaties