Project

Cumulative effects assessment: from individual to population level effects

Een grote beperking in de huidige kennis van de beoordeling van cumulatieve effecten (Cumulative Effects Assessments (CEA)) is dat er geen geaccepteerde methode is om de effecten van een menselijke activiteit op individuele marine organismen te vertalen naar een effect op de populatie, wat vaak nodig is in de beoordeling.

Er zijn in het opkomende onderzoeksgebied van CEA methoden in ontwikkeling die daaraan voldoen, maar er bestaan nog steeds essentiële kennisleemten en behoeften aan geschikte methoden. Onderdeel van de benadering van Wageningen Marine Research (WMR) voor iCEA (integrale CEA) is CUMULEO-RAM, die de inschatting van effecten op populatie niveau van mariene soorten mogelijk maakt. De methode is echter alleen beschreven in grijze literatuur en een belangrijke inconsequentie belemmert publicatie in een peer-reviewed tijdschrift. Om de huidige versie te verbeteren gaan wij een simpel matrix populatie model ontwikkelen, gebaseerd op een internationaal geaccepteerde aanpak. Dit model zou toepasbaar moeten zijn voor verschillende soort(groepen) afhankelijk van de verschillende populatie dynamieken. Als tweede spoor voor mogelijke publicatie van de methode zal een literatuuronderzoek worden uitgevoerd. Bestaande methoden die gebruikt voor CEA om effecten op individuen te vertalen naar populatie-effecten zullen worden gereviewed. Daarbij wordt met name gekeken of de aanpak voor specifieke ketens (zoals effecten van geluid op bruinvis) ook kan worden opgeschaald naar andere ketens. Binnen dit project willen we: een matrix model ontwikkelen voor de vertaling van effecten op individuen naar populatie effecten voor verschillende soort(groep)en; deze implementeren in de WMR benadering voor iCEA; en publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift mogelijk maken. 

Publicaties