Project

Cursus ontheffingverlening beschermde soorten

Met de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking zal treden, verandert het bevoegd gezag voor het verlenen van derogaties voor soortbescherming van Rijk naar provincie. Met deze cursus worden provinciemedewerkers voorbereid op de belangrijkste werkzaamheden via een kennismaking met de inhoud van de taak als ontheffingverlener. De cursus zal twee maal worden gegeven in het land, waarbij alle provincies in overleg met het IPO een beperkt aantal medewerkers kunnen laten deelnemen. De cursus bestaat uit twee dagen.

Cursus voor provinciaal medewerkers vergunningverlening en eventueel handhaving in het licht van de nieuwe Wet natuurbescherming.,De cursus is gericht op de uitleg van de wetsartikelen en de praktische toepassing hiervan in de praktijk bij het verlenen van en toezien op vrijstellingen of ontheffingen voor wettelijk beschermde soorten.

Na afloop hebben cursisten kennis van met name inhoudelijk ecologische vereisten die nodig zijn bij beoordeling van natuurtoetsen bij een aanvraag vvgb of regulieren ontheffing in licht van nieuwe wetgeving soortbescherming en overr met name wettelijke vereisten en inhoudelijke randvoorwaarden die nodig zijn bij opstellen besluit vvgb of reguliere ontheffing.

Publicaties