Project

DCBD Caribisch Nederland

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van natuur en biodiversiteit in Caribisch Nederland. De maatschappelijke opgave die hier uit voortkomt, houdt in het zorgen (c.q. borgen) dat Nederland aan haar internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit voldoet en soorten en leefgebieden beschermt. 

Om effectief beleid te ontwikkelen volgt de overheid de staat van de natuur door middel van  monitoring en evaluatie. De Dutch Caribbean Biodiversity Database (www.dcbd.nl) ondersteunt de beoordeling van de toestand van de natuur en garandeert de beschikbaarheid van gegevens op lange termijn. Deze borging van informatie en data is essentieel in dit werkterrein dat gekenmerkt wordt door een groot verloop van medewerkers en projectfondsen waardoor gegevens anders makkelijk verloren gaan. De missie van de DCBD is dan ook om het duurzaam gebruik van de natuur te verbeteren door de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van gegevens over de populaties van soorten, hun leefgebieden en de druk en bedreigingen te verbeteren.

Publicaties