Project

DIAAS

De DIAAS methode is de nieuwe standaard voor het meten van eiwitvertering aanbevolen door Food and Agricultural Organization (FAO). Het is een methode die voor elk individueel essentieel aminozuur het percentage opname bepaald in de dunne darm. De methode wordt uitgevoerd met varkens waarbij aan het eind van de dunne darm samples worden genomen of via isotoop gelabelde eiwitten in mensen. Doel van dit project is het opzetten van een alternatieve methode voor de bepaling van de DIAAS zonder gebruik te maken van dieren of mens. De methode is gebaseerd op een standaard digestie volgens het INFOgest protocol welke de maag en dunne darm digestie nabootst. Daarna worden deze digesten gebruikt om de opname in de dunne darm te bestuderen met behulp van CaCO2 cellen die worden gekweekt om dunne arm epitheel na te bootsen.

Dit project is een integratie van WUR- en TNO-expertise. Het wordt gefinancierd uit het budget voor het Dutch Food Initiative dat door LNV beschikbaar is gesteld in de periode 2018 t/m 2021 in verband met de integratie van 40 voormalige TNO-medewerkers van TNO-Zeist in januari 2018. De methode van aminozuur analysis is opgezet door een voormalige TNO medewerker met apparatuur van WUR. Doordat de methode nu werkzaam is en ook in andere projecten gebruikt kan worden, wordt de integratie van TNO-WUR expertise bevorderd.

Publicaties