Project

DLO-kennis t.b.v. CoE Food

Het doel is om zowel het onderwijsaanbod te versterken als de netwerken rondom de HAO’s te verbreden door gebruik te maken van de expertise van Wageningen UR en deze toe te passen binnen het HAO onderwijs.

Voeding en gezondheid is vastgesteld als speerpunt voor 2014. De focus zal daarbij gelegd worden bij de onderwerpen:

 • Gezonde productsamenstelling: positieve nutriënten
 • Doelgroepen voeding: met name de steeds groter wordende groep ouderen, met hun specifieke behoeften
 • Beleving en bewustzijn ten aanzien van voedselproducten
 • Onderzoeksvaardigheden

De kennis die aangeleverd wordt binnen dit project kan op diverse wijzen worden benut:

 • Vernieuwing van het curriculum: directe contacten tussen docenten en experts van DLO (vragen, consultancy), workshops met meerdere docenten, ondersteuning van ontwikkelteams van diverse opleidingen.
 • Vernieuwing van de inhoud van (gast)colleges
 • Vernieuwing van onderwijsmaterialen: bestaande rapporten en nieuw te ontwikkelen factsheets of artikelen kunnen benut worden als bouwstenen van onderwijsmaterialen.

Deliverables

Resultaten en producten

 • Ondersteuning van de Health&Food major bewustzijnsaspecten (aanvraag vanuit VHL). DLO-input is nodig voor o.a. de health & food major:

  • bewustzijnsaspecten (Hans Dagevos)
  • follow-up van het KIGO project “Weet wat je eet ..” (Anna Maaskant). Bijvoorbeeld om het te vertalen in een vakpublicatie.
  • Expert input projectlijn Voeding voor senioren: leidend tot gevulde project portfolio CoE Food, en eventuele gerelateerde factsheet/publicatie. (CoE Food)
  • Workshops en bijbehorende factsheet vooronderzoeksvaardigheden voor docenten (CoE Food)


Publications