Project

DP Waddengebied: Expertsessies tbv planMER en NWP-2

Het Deltaprogramma Waddengebied werkt aan een nadere onderbouwing voor haar voorkeursstrategie. Deze dient medio 2014 gereed te zijn. Daarbij wordt er gewerkt aan het opstellen van de PlanMER voor het Deltaprogramma en aan het NWP-2 (Nationaal Water Plan -2).


Inzet van deskundigen voor deelname aan de expertsessies voor thema's van DP Waddengebied. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van de PlanMER voor het DP en NWP-2.


Publicaties