Project

DP Waddengebied: Opstellen synthesedocument

In 2014 zal een commissie het proces, de kennis en de keuzes die aan de grondslag ligt van de voorkeursstrategieën voor elk van de Deltaprogramma’s reviewen, zo ook het Deltaprogramma Waddengebied. Om de grote hoeveelheid aan informatie te bundelen en te structureren tot een vlot leesbaar synthesedocument, doet het programmateam beroep op Alterra Wageningen UR.

Het Deltaprogramma beoogt om Nederland qua veiligheid en leefbaarheid op orde te houden in de context van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dit is een belangrijk proces met resultaten die richting geven voor ontwikkelingen, en dat over een lange termijn. Vandaar dat de wens is voor degelijkheid. Een reviewcommissie is één van de manieren om de onderbouwing en degelijkheid van het Deltaprogramma te waarborgen.

In 2014 ondergaat het Deltaprogramma Waddengebied een reviewproces. Opdat het proces, de inhoud en de ontwikkelde kennis op een bevattelijke manier gepresenteerd kunnen worden aan de leden van de reviewcommissie, wordt er een synthese document opgemaakt, waarvoor beroep is gedaan op onderzoekers van Alterra Wageningen UR. Aan de hand van een grondige documentanalyse en gesprekken met het programmateam wordt beschreven hoe de gekozen voorkeursstrategieën tot stand gekomen zijn, welke uitgangspunten gehanteerd zijn en welke beslissingscriteria bepalend geweest zijn om te komen tot de selectie.

Het resultaat is een vlot leesbaar synthesedocument dat de leden van de reviewcommissie voorziet van het nodige materiaal om tot een oordeel te komen.

Deliverables

synthesedocument

Publicaties