Project

DP Waddengebied: Uitvoeren KBA

Het Deltaprogramma gaat naar een eindfase. De komende maanden dient de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Waddengebied nader te worden onderbouwd.


Het Deltaprogramma gaat naar een eindfase. De komende maanden dient de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Waddengebied nader te worden onderbouwd. Daarvoor wordt op verzoek van DPW een expertsessie gehouden met deskundige inbreng op het gebied van systeemkennis en monitoring.


Publicaties