Project

DP ZwD Kenniscoordinatie en ondersteuning bij opstellen synthese document

Het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta werkt in het kader van het nationale Deltaprogramma aan een lange termijn verkenning waarbij opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening als gevolg van klimaatverandering, en bijhorende strategieën in beeld worden gebracht. In 2013/2014 worden de stappen genomen om te komen tot een voorkeursstrategie op basis van eerder geformuleerde mogelijke en kansrijke strategieen.    


De Kennisagenda voor het Deltaprogramma-Zuidwestelijke Delta wordt sinds 2009 een tot tweemaal per jaar opgesteld ten bate van de BO onderzoekprogrammering. In 2014 (het laatste jaar van het Deltaprogramma) vindt er een synthese plaats van gebruikte onderzoekresultaten bij de formulering van voorkeurstrategieen door de bestuurlijke stuurgroep Zuidwestelijke Delta. De producten voor 2014 zijn:

  • Kennisbijlage bij Synthese document
  • Memo als bijdrage aan de strategische kennisagenda van staf Deltacommissaris
  • Cruciale rapporten beschikbaar gemaakt op PLEIO

Deliverables

De Kennisagenda voor het Deltaprogramma-Zuidwestelijke Delta wordt sinds 2009 een tot tweemaal per jaar opgesteld ten bate van de BO onderzoekprogrammering. In 2014 (het laatste jaar van het Deltaprogramma) vindt er een synthese plaats van gebruikte onderzoekresultaten bij de formulering van voorkeurstrategieen door de bestuurlijke stuurgroep Zuidwestelijke Delta. De producten voor 2014 zijn:

  • Kennisbijlage bij Synthese document
  • Memo als bijdrage aan de strategische kennisagenda van staf Deltacommissaris
  • Cruciale rapporten beschikbaar gemaakt op PLEIO.

Publicaties