Project

DP ZwD:Nieuwe normering waterveiligheid/faalmechanismen bij onderbouwing regionale voorkeurstrategieën Zuidwestelijke D (ZwD)

Begin januari 2014 is er een aanvulling gekomen op de veiligheidsnormen vanuit DP Veiligheid. Er is voor de Zuidwestelijke Delta behoefte om op basis van expert oordeel, beter in te kunnen schatten wat de consequenties van een landelijke nieuwe normering zijn voor de waterveiligheidsopgaven in de Zuidwestelijke Delta en het effect hiervan op de effectiviteit van de gekozen voorkeurstrategieën voor waterveiligheid in de verschillende bekkens.

Begin januari 2014 is er een aanvulling gekomen op de veiligheidsnormen vanuit DP Veiligheid. Er is voor de Zuidwestelijke Delta behoefte om op basis van expert oordeel, beter in te kunnen schatten wat de consequenties van een landelijke nieuwe normering zijn voor de waterveiligheidsopgaven in de Zuidwestelijke Delta en het effect hiervan op de effectiviteit van de gekozen voorkeurstrategie├źn voor waterveiligheid in de verschillende bekkens. Er spelen een aantal technissch complexe onzekerheden die ondersteuning van specialisten vragen. Zo zal de nieuwe normering straks voor ieder faalmechanisme andere toetsregels gebruiken, dat is totaal andere aanpak, die uitleg vraagt voor de gebruikers van onderliggend onderzoek.

Deliverables

Er zijn twee rapporten opgeleverd:

1) Onderbouwing 3D PilotsDeltaprogramma, Cruciale Beslissing Zand. E.P.L. Elias, M.D. Taal  en L. van der Valk. Kenmerk 1209152-000. Deltares, 2014, B. 19 pp.

2) Methode afleiden eisen aan waterkeringen langs bergingsgebieden en bypasses.Inclusief casus Volkerak-Zoommeer.Deltaprogramma Veiligheid en Zuidwestelijke Delta. Nadine Slootjes, B. Maaskant, R. Jongejan. 17-06-2014, Concept. 13 pp