Project

Darm-op-een-chip

Binnen dit project zullen synthetische modellen van endocriene en immuun functies van de darm ontwikkeld worden. De synthetische darm-op-een-chip biedt unieke mogelijkheden om het systeem zo in te regelen dat het de fysiologie van een echte levende darm kan benaderen.

Als zodanig zal het geschikt zijn voor studies van (gepersonaliseerde) voeding, darmgezondheid en ziekte, en voedselveiligheid. Bovendien zal het de noodzaak van het gebruik van dierproeven aanzienlijk kunnen verminderen.

Publicaties