Project

Data Science Community

Big data en data science is in toenemende mate van belang voor de agrarische sector en de groene levenswetenschappen. Wageningen University & Research doet innoverend wetenschappelijk en toegepast onderzoek met behulp van big data technieken en methodieken. Daarvoor brengen we verschillende interne en externe expertise samen. Het overkoepelende project Data Science Community heeft tot doel om data wetenschappers en andere geïnteresseerden in data science vanuit verschillende domeinen samen te brengen. Het wetenschappelijk symposium FAIR Data Science for Green Life Science, georganiseerd op 12 december 2018, heeft bijna 200 geïnteresseerden samen gebracht om met elkaar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data science in de agrarische en groene levenswetenschappen te bespreken. Naast kennisuitwisseling en cross-overs tussen verschillende domeinen heeft dit ook geleid tot een voortzetting van bijeenkomsten met geïnteresseerden in 2019.