Project

Data and valorisation platform

Wageningen University and Research beschikt over uiteenlopende databases. Onder meer op het het gebied van stedelijk groen, recreatie, water, bodem en klimaat. Daarbij zijn nationaal en Europees en internationaal diverse relevante data bases bekend en onder verschillende voorwaarden toepasbaar. Het project onderzoekt hoe de databases in samenhang kunnen worden ingezet om beleidsvragen vanuit steden te beantwoorden.

Daarvoor wordt een viertal proeflokaties geselecteerd. Op basis van de ervaringen wordt een business model gemaakt om data bases en bestanden beter te kunnen inzetten voor het oplossen van stedelijke problematiek. Alterra beschikt over uiteenlopende databases. Onder meer op het het gebied van landbouw, stedelijk groen, water en klimaat. Daarbij zijn nationaal en Europees en internationaal diverse relevante data bases bekend en onder verschillende voorwaarden toepasbaar. Het project onderzoekt hoe de databases in samenhang kunnen worden ingezet om beleidsvragen vanuit steden te beantwoorden. Daarvoor wordt een viertal proeflokaties geselecteerd. Op basis van de ervaringen wordt een potentieel business model gemaakt om Alterra data bases en bestanden beter te kunnen inzetten voor het oplossen van stedelijke problematiek.

 

 

Publicaties