Project

Data poor stocks

In dit project proberen we voor een aantal voor een aantal van deze “data poor stocks“ de gegevens die er wel beschikbaar zijn te interpreteren en te evalueren hoe deze gegevens ingezet kunnen kennis worden om te komen tot internationaal geaccepteerde beheerplannnen voor een duurzame exploitatie.

Niet voor alle visbestanden zijn er momenteel bestandsschattingen en beheerplannen. Dit komt voornamelijk door een gebrek aan het beschikbaar zijn van gedetailleerde gegevens. De visbestanden waarvoor dit geldt worden “data poor stocks” genoemd. In dit project proberen we voor een aantal “data poor stocks“ de gegevens die er wel beschikbaar zijn te interpreteren en te evalueren hoe deze gegevens ingezet kunnen worden om te komen tot internationaal geaccepteerde beheerplannnen voor een duurzame exploitatie.

Publicaties