Project

Database kosten recreatieve ontsluiting

Het doel van dit project is de kosten die gepaard gaan met het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap inzichtelijk te maken. Hiervoor worden een kostendatabase en een rekenmodel ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor toekomstverkenningen en ex-ante evaluaties. De recreatieve kosten per hectare worden over verschillende typen landschap, per recreatie0-intensiteitsklasse en per bodemtype gedifferentieerd.

Het eindresultaat van het model maakt het mogelijk om kostenberekeningen te maken voor verschillende scenario's die verschillen qua recreatie-intensiteit in natuur en landschap. Zowel voor de kostendatabase als het rekenmodel is een theoretische onderbouwing van groot belang, zodat koppeling aan effectiviteitsmodellen en waarderingsmodellen op onderbouwde wijze mogelijk is.

Publicaties