Project

De betekenis van circulaire economie voor natuur en biodiversiteit

De rijksoverheid werkt aan een nieuw natuurbeleid TOEKNAT. Een van de hoofdlijnen is het streven naar een natuurinclusieve economie, bijvoorbeeld via een circulaire economie.

Doel van dit project is: Aan de hand van enkele case studies het belang van circulaire economie voor behoud van natuur/biodiversiteit duidelijk maken.

De volgende vier case studies zijn (vooralsnog) geselecteerd:

  • Gemeente Amsterdam (kringlopen-project
  • Interface tapijten (hergebruik tapijten en oude visnetten)
  • Bouw projecten, bijv. Park 2020 bij Hoofddorp
  • Duurzame teelt visproducten (waarschijnlijk Algae Biotech/CSM of Zeeuwse tong).

Resultaten

Resultaten uit dit project hebben doorwerking in het nieuwe natuurbeleid. Het project levert een rapport met een visie voor de overheid om circulaire economie te stimuleren en te benutten voor behoud van natuur / biodiversiteit. Daarnaast worden in een presentatie de stakeholders ge├»nformeerd. Ook vindt  kennisdoorstroming naar het Groene Onderwijs plaats.

Aanpak

Activiteiten zijn:

  • Plan van Aanpak uitwerken.
  • Inventariseren case studies circulaire economie.
  • Relatie circulaire economie en natuur/biodiversiteit uitwerken.
  • Schrijven interim rapport.
  • Workshop houden met stakeholders.
  • Definitief rapport schrijven.