Project

De hamster op eigen benen

In Zuid-Limburg is nog een restant populatie Europese hamster (Korenwolf) aanwezig, die volledig afhankelijk is van enkele honderden hectares akkerland met ‘hamstervriendelijk’ agrarisch natuurbeheer of reservaatbeheer.

Behoud van de hamster is een Europese verplichting. Nationaal en internationaal wordt er ingezet op herstel, onder meer via een fokprogramma dat inteelt moet tegengaan, en door financiële compensatie van boeren met hamstervriendelijk beheer.

Tot nog toe was hamsterbeheer gericht op maximale bescherming van de soort binnen het beschikbare areaal. Het doel van dit nieuwe project is om de onderbouwing te leveren voor een substantiële verlaging van de kostprijs per hectare van agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de hamster, en om maatregelen voor hamsterbeheer te evalueren. Nieuwe beheerpakketten moeten meer perspectief gaan bieden op duurzamere bescherming in een verder uitgebreid en geschikt leefgebied van de hamster, en voor akkerfauna in het algemeen.

Publicaties