Project

De-hydro herfst- en winterteelt

Belangrijk projectdoel is het beoordelen van de grootst haalbare energiebesparing en de invloed op het microklimaat bij Phalaenopsis van een Ventilation Jet in combinatie met één zonweringsscherm en twee energieschermen. Een Ventilation Jet is een nieuw systeem voor ontvochtigen in de kas.

Doelstelling

Tweede doel is onderzoeken hoe met dit systeem 50% op het warmtegebruik is te besparen bij het toepassen van een drievoudig scherm dat volledig gesloten kan blijven. Bovendien kijken de onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving hoe in de herfstperiode het beste met de ramen kan worden omgegaan om een goede ontvochtiging te bereiken met zo min mogelijk inzet van de verwarming bovenin de kas. Voor de winter onderzoeken zij hoeveel energie is te besparen bij gebruik van drie schermen in combinatie met goed bestuurbare ventilatie ten opzichte van de traditionele schermkierregeling.

De herfst kenmerkt zich door relatief hoge buitentemperaturen in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). Vraag is dan of de RV onder het kasdek nog voldoende laag zal worden door condensatie, of dat het beter is de ramen zo wijd mogelijk open te zetten om zo buitenlucht aan te zuigen via de kokers. Door de hoge isolatiewaarde van drie schermen zal de raamstand nauwelijks invloed hebben op het energieverbruik. Voor de winterperiode is het de vraag hoeveel reductie op het energieverbruik drie in plaats van twee schermen oplevert als daarbij de ramen gesloten blijven en de vochtafvoer alleen door condensatie aan het kasdek zal plaatsvinden.

Werkwijze

Op het Phalaenopsis bedrijf van de firma Pannekoek in Berkel en Rodenrijs zijn twee afdelingen van elk 2770 m2 beschikbaar. Elke afdeling heeft zijn eigen klimaatregeling met onafhankelijke bediening van scherm, ramen en verwarming. Eén afdeling is voorzien van het Ventilation Jet systeem. De andere dient als referentieafdeling. Beide afdelingen worden op 28 graden gehouden. Tweemaal per week wordt door middel van langdurige beregening bovenlangs watergegeven. De ervaring is al dat het Ventilation Jet systeem in het voorjaar in staat was om het gewas na een beregening snel weer droog te krijgen. Dat is nodig in verband met grote problemen met bacteriegroei op het blad.

Met deze proef zijn de volgende behandelingen mogelijk:
  • in de herfst drie schermen volledig sluiten en ramen gesloten houden                        
  • in de herfst drie schermen volledig sluiten en ramen op basis van verschil absoluut vocht binnen/buiten regelen
  • in de winter drie schermen en ramen volledig sluiten
De effecten op het klimaat worden gedurende twee herfstmaanden en twee wintermaanden gemeten. Op basis van de metingen worden waar nodig systeemwijzigingen voorgesteld en doorgevoerd. Tot slot vindt een bedrijfseconomische analyse plaats, waarbij ook de perspectieven van het combineren van dit systeem met kaskoeling in de zomer wordt beoordeeld.

Resultaten

Over de resultaten verschijnt een eindrapportage die wordt geïntegreerd in de rapportage van het project Parapluplan buitenlucht toevoer. In dit project worden diverse systemen met elkaar vergeleken bij uiteenlopende gewassen.

Kennisoverdracht naar telers en andere relevante doelgroepen vindt plaats via artikelen, demonstraties en lezingen.