Project

De kennisinfrastructuur in kaart gebracht (HD3528)

In opdracht van de regio-ambassadeur Noord-West wordt in een een Google-earthkaart een overzicht gemaakt van alle onderwijsinstellingen en de daaraan gelieerde onderzoeksinstituten binnen de EZ-domeinen.


De regioambassadeur Noord-West wil een goed overzicht van de vier  O’s (overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers) in de regio Noord-Holland, Flevoland en Utrecht om effectief te kunnen handelen. De ‘overheid’ is redelijk eenvoudig te overzien en te benaderen vanuit EZ, de 'ondernemers' worden al door UU en TNO in beeld gebracht. De onderwijsinstellingen en de daaraan gelieerde onderzoeksinstellingen worden in deze helpdeskvraag in beeld gebracht en gepresenteerd via Google Earth.

Deliverables

Het project levert een overzicht van opleidingen in een Google-earthkaart met de volgende informatie

  • Naam
  • Vestiging
  • Hoofddirectie (namen)
  • Contactgegevens (telefoonnummer, email-adres) en website
  • Type opleiding/type onderzoek (in categorieën)
  • Specialisatiegebied / EZ-domein (in categorieën)
  • Al dan niet vallend onder EZ verantwoordelijkheid (in categorieën)

Publicaties