Project

De potentie van co-creatie

De in april 2014 verschenen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ zet een beleidskoers uit die rekent op de betrokkenheid van, onder meer, burgers en bedrijven. Natuurparticipatie, natuurinclusief denken en doen, natuurlijk kapitaal en natuurcombinatie zijn enkele van de bijbehorende trefwoorden die in zwang zijn geraakt. De gevoerde beleidslijn vraagt om actieve stakeholders en maatschappelijke samenwerkingspartners wil deze tot uitvoering worden gebracht. Het project ‘De potentie van co-creatie’ verkent welke bijdrage co-creatie kan leveren in de huidige context van natuurbeleid. Het accent ligt op een conceptuele en empirische verkenning van co-creatie, in het licht van de huidige praktijk van natuurcombinaties.

De in april 2014 verschenen Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ zet een beleidskoers uit die rekent op de betrokkenheid van, onder meer, burgers en bedrijven. Natuurparticipatie, natuurinclusief denken en doen, natuurlijk kapitaal en natuurcombinatie zijn enkele van de bijbehorende trefwoorden die in zwang zijn geraakt. De gevoerde beleidslijn vraagt om actieve stakeholders en maatschappelijke samenwerkingspartners wil deze tot uitvoering worden gebracht.

Het project ‘De potentie van co-creatie’ verkent welke bijdrage co-creatie kan leveren in de huidige context van natuurbeleid. Het accent ligt op een conceptuele en empirische verkenning van co-creatie, in het licht van de huidige praktijk van natuurcombinaties.


Publicaties