Project

De rol van emoties in gebruik social media om duurzaam gedrag te stimuleren

Emoties kunnen worden opgewekt en kunnen onbaatzuchtig en prosociaal gedrag activeren. Of er effectieve emoties opgewekt kunnen worden door ‘informational governance’ die ervoor zorgen dat informatie wordt geaccepteerd en duurzaam gedrag wordt gestimuleerd, is niet bekend.

Doelstelling

Sociale media is een vrij nieuwe bron van informatie voor consumenten en burgers. De sociale aspecten van deze nieuwe vorm van informatievoorziening zijn een belangrijk kenmerk. Dit medium kan bijvoorbeeld interactie met de zender, en interactie tussen ontvangers genereren. Eerder onderzoek laat zien dat sociale normen een sterke invloed hebben op duurzame en gezonde keuzes van consumenten. Dit is een indicatie dat de sociale aspecten van sociale media effectief kunnen zijn in het opwekken van emoties die duurzaam gedrag stimuleren.
De overheid wil graag meegaan met het nieuwe informatie tijdperk. Zij zoeken naar manieren om consumenten en burgers op effectieve wijze te benaderen en zo duurzaam consumentengedrag te stimuleren. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor duurzame productie meer en meer bij de bedrijven gelegd, en krijgen bijvoorbeeld de retail en de voedingsindustrie een prominentere rol. In dit project wordt gekeken in  hoeverre de sociale media en emoties gebruikt kunnen worden om duurzaam gedrag te stimuleren via ‘informational governance’.

Beoogde resultaten

  • Wetenschappelijk artikel;
  • Workshop met verschillende relevante stakeholders;
  • Onderzoeksagenda voor vervolgonderzoek.

Werkwijze

Door middel van een literatuurstudie wordt geïnventariseerd welke emoties duurzaam gedrag zouden kunnen stimuleren. Ook wordt achterhaald welke sociale aspecten van sociale media deze effectieve emoties kunnen oproepen.
Een verkennende studie moet gaan bepalen of ‘informational governance’ via sociale media emoties kan oproepen die duurzaam gedrag stimuleren. Dit zal een experimentele studie zijn.

Op basis van de literatuurstudie en de verkennende studie wordt een agenda opgesteld voor vervolgonderzoek.

Publicaties