Project

Deelname Nationale wetenschapsagenda initiatieven

WFSR neemt deel aan twee Startimpulsen uit de Nationiale Wetenschapsagenda: Meten en detecteren en Quantum/nano revolutie. In het eerste project wordt gegeken naar de automatische kwantificatie en classificatie van voedselinname met behulp van cameratechtnieken. Het tweede project behelst orale toediening van nanogeneesmiddelen met als doel het reduceren van het proefdiergebruik.

Nederlandse wetenschap

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stimuleert d.m.v. samenbundeling van krachten en strategische keuzes de Nederlandse wetenschap om hun toppositie in de wereld te behouden en uit te bouwen. De regering wil wetenschappelijke sterktes mobiliseren om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en economische kansen te grijpen. Om dit te realiseren heeft de NWA d.m.v. 140 grote wetenschappelijke vragen een 25-tal routes uitgewerkt voor onderzoek en innovatie. Deze routes geven een overzicht van kansen op wetenschappelijke doorbraken en op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en economische kansen.

WFSR in twee routes

WFSR neemt deel in twee NWA routes: Meten en detecteren en Quantum/nano revolutie. Deze projecten zijn zogenaamde Startimpulsen waarbij binnen een kort tijdsbestek eerste resultaten voor de bijbehorende route worden behaald. Binnen de startimpuls Meten en Detecteren wordt gekeken naar het meten van gezond gedrag door middel van het meten van voedselinname met cameratechnieken. Zowel de samenstelling als de hoeveelheid macro- en micronutriënten worden hierbij voor een aantal voedingsmiddelen gekalibreerd en getest met behulp van een proefpersonenpanel.

Bij de startimpuls Quantum/nano revolutie wordt een systeem voor orale blootstelling voor de evaluatie van nano-carriers van medicijnen ontwikkeld en getest. Dit om het proefdiergebruik voor het testen van dit soort systemen verder te reduceren, o.a. met behulp van tissue-on-a-chip technieken.

Publicaties