Project

Deelname TA coast

TI-COAST is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op revolutionaire verbeteringen van analytische technologieën. Middels dit project neemt RIKILT (nu WFSR) in 2017 deel aan drie onderzoeksconsortia. Op deze manier is WFSR op de hoogte van nieuwe fundamentele ontwikkelingen in de analytische chemie en in de gelegenheid als eerste deze technologieën voor haar doeleinden toe te passen. Dit is van belang om de WOT taken op het gebied van voedselveiligheid en integriteit ook in de toekomst op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren.

WFSR neemt in 2017 deel aan de volgende consortia:

Polyimage: Next generation ambient imaging mass spectrometry for (bio)polymers and smart materials: contact is: M. Blokland

IMPACT: In-flow Multidimensional Particle Analysis/Characterization Technology: contact is: R. Peters

Switch On/Off: Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief Contact is: M. Alewijn

TRAMP: STW-project; Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics: contact is: R. Peters

Voor meer details zie deze link.

Meer fundamentele ontwikkelingen worden in de eerste helft van de looptijd van de projecten binnen universiteiten door AIOs/post-docs uitgevoerd. In deze fase vindt voornamelijk kennisuitwisseling plaats tussen de universiteiten, WFSR en de overige partners met betrekking tot toekomstige applicaties en voortgang van het onderzoek. In de tweede helft van de looptijd van de projecten wordt gewerkt aan valorisatie/toepassingen, onder meer via secondments binnen WFSR.

Publicaties