Project

Defining resilience in rural areas

In het kader van One-Wageningen, is voor het WUR investeringsthema Resilience het doel gesteld een breed gedragen visie te ontwikkelen om veerkracht-denken toe te passen in het domein van de WUR, over disciplines en operationele schalen heen. Daarnaast is een doel een Community of Practise op te bouwen die state-of-the art kennis en begrip op veerkracht deelt, en innovatieve oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke problemen in het WUR domein.

In samenwerking met het LEI project: Defining resilience for dairy and nature in rural areas het ons doel veerkracht-denk operationeel te maken voor het rurale gebied. Het onderzoek zal zich richten op de economische en ecologische aspecten van vergroten van melkveehouderijen en dynamiek in dat socio-ecologische system.

Schaalvergroting van boerenbedrijven resulteren in homogene, hoogproductieve landschappen. Als abiotische omstandigheden gunstig zijn, mede gefaciliteerd door klimaatverandering, geeft deze situatie volop mogelijkheden voor de uitbraak van ziekten en plagen. De muizenplaag van 2015 over 12,000ha, zou het gevolg kunnen zijn van deze combinatie van omstandigheden. De voortdurende toename van ganzen is waarschijnlijk eveneens gerelateerd aan de verandering in schaal en productiviteit van het rurale landschap Het project zal zich richten op regionale socio-ecologische systemen waar grootschalige gespecialiseerde melkveehouderijen worden geconfronteerd met zowel economische als ecologische schokken. De centrale vraag is in welke mate regionale rurale system veerkrachtig kunnen zijn tegen beide type schokken.

We pakken dit onderwerk aan door bestaande economische en ecologische modellen te gebruiken en combineren, en een peer-reviewed artikel te schrijven over de homogenisatie van hoogproductieve landschappen, met speciale aandacht voor definitie, meten en beïnvloenen van veerkracht van zowel ecologische als economische systemen. Daarnaast zullen we bijdragen on de ontwikkeling van de Community of Practice als beoogd foor het WUR investeringsthema Resilience.

Publicaties